Satış Kanalı Yaratma - Telemarketing Operasyonu Kurma

Satış Kanalı Yaratma - Telemarketing Operasyonu Kurma

Elde ettiğiniz potansiyel müşterilere ait dataları, telemarketing yoluyla satışa mı dönüştürmek istiyorsunuz? Lead bu konuda da size yardımcı olabilir. Şirketiniz içinde ya da dış kaynak kullanımı yaparak kurulabilecek bir telemarketing operasyonu için şirketiniz için en doğru seçenekle ilerlemenizi sağlayıp tüm operasyonun planlamasını, uygulamasını ve satış kanalı optimizasyonunu yapıyoruz. Böylelikle ürünün paketlenmesinden, script oluşturulmasına, satış hedeflerinin belirlenmesine kadar belki de sizin için oldukça yeni bir kanal olan telemarketingin en kısa zamanda verimli hale gelmesini sağlıyoruz.

Birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak veya bilgi almak için...