Hakkımızda

Satış Kanalı

Tele
Marketing

Digital
Marketing

Mobile
Marketing

Lead Müşteri Kanalları

External
Lead Database

Marka
İşbirlikleri

Google
Affiliate

Saha
Aktiviteleri

Payment

Content

Diğer

Lead olarak geleneksel reklamı (basılı, posta, yayın, kitlesel medya), interaktif pazarlama (web sayfaları, banner reklamları, arama pazarlaması, sosyal medya ve içerik) ile uyumlu şekilde entegre ederek, müşterilerimizin ölçülebilir sonuçlar elde etmelerini sağlıyoruz.

Müşterilerinize ulaşmak için her kanalı değerlendiriyor ve süreç devam ederken kampanyanızı iyileştirmek için veri analizi ile raporlama yapıyoruz. Müşterileriniz ile uzun soluklu ve kalıcı ilişkiler kurmanıza yardım eden, en uygun ve anlamlı içeriği en efektif şekilde aktaran talep yaratma yapısına ve akıcı medya bilgisine sahip bir ajansız.

Misyonumuz, çalıştığımız şirketlerin potansiyel ve mevcut müşterileri ile uzun soluklu ve karşılıklı kazanç üzerine kurulu ilişkiler kurmasını sağlamaktır. Hedefimiz, müşterilerimiz için farklılık yaratmaktır. Başka bir deyişle, pazarlamanın sadece iyi görünmesini değil, ölçülebilir sonuçlar elde etmesini de amaçlarız.

Lead’de müşteri ilişkimiz 6 adımlık süreç doğrultusunda ilerler:

  • Ana faaliyet alanınız, hedef kitleniz, ürününüz ve hedeflerinizle ilgili detaylı bilgi edinerek sizi eksiksiz olarak anlamak
  • Tam hedefinize uygun ve pazar koşullarını da göz ardı etmeyen tek bir program ile başlayıp, süreklilik arz eden kampanya serilerini içeren size uyarlanmış plan geliştirmek
  • Size en uygun kitleyi/segmentleri hedefleyen ve aynı zamanda bizim ürünleriniz veya servisinizle ilgili “en etkili noktayı” keşfetmemize yarayan stratejiyi geliştirmek
  • Markanızı destekleyen ve ürününüzün ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünen potansiyel müşterilerden hedefleriniz doğrultusunda maksimum geri dönüşü sağlayacak can alıcı, çarpıcı kreatif yöntemler geliştirmek
  • Kampanyayı her açıdan izlemek, gözlemlemek ve denetlemek; geri dönüşü maksimize etmek için kampanyayı gerektiği şekilde iyileştirmek
  • Satış verimliliğini ve pazarlama getirisini artırmak için gelen hedef müşterileri filtrelemek, nitelendirmek ve beslemek

Lead’den hizmet aldığınızda taktiksel kaynaktan çok daha fazlasına kavuşursunuz. Potansiyel müşteri yaratma, deneme, kayıt, indirme, abone, tekrar eden müşteri gibi hedefi ne olursa olsun kampanyalarınızın gerçekten hedefe ulaşması doğrultusunda çalışan bir takıma, hatta bir ortağa sahip olursunuz. Yaklaşımımız müşterilerimizin müşteri yaratmasını, potansiyel müşteri kazanmasını, markalarını güçlendirmelerini ve satışlarını en yüksek seviyeye çıkarmalarını sağlayacak uzun soluklu pazarlama stratejileri üzerine kuruludur.

Birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak veya bilgi almak için...